Aktualny skład RMN

Zarządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 31 października 2018 roku powołany został nowy skład zespołu doradczego – Rady Młodych Naukowców.

W skład Rady Młodych Naukowców aktualnie wchodzą:

1.    dr inż. Wioleta CHAJĘCKA-WIERZCHOWSKA – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
2.    dr Diana DAJNOWICZ-PIESIECKA – Uniwersytet w Białymstoku
3.    dr hab. Sebastian GRANICA – Warszawski Uniwersytet Medyczny
4.    dr hab. Mateusz HOŁDA – Uniwersytet Jagielloński 
5.    dr hab. Katarzyna JARZEMBSKA – Uniwersytet Warszawski
6.    mgr Arkadiusz JASIŃSKI – Uniwersytet Opolski
7.    dr Michał KUŹ – Uczelnia Łazarskiego
8.    dr Aleksandra MARKIEWICZ – Uniwersytet Gdański
9.    dr hab. inż. Justyna MOŻEJKO-CIESIELSKA – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
10.  mgr inż. Ewelina PABJAŃCZYK-WLAZŁO – Politechnika Łódzka
11.  dr hab. inż. Justyna PŁOTKA-WASYLKA – Politechnika Gdańska
12.  dr inż. Wojciech SAŁABUN – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
13.  dr inż. Ewa SELL-KUBIAK – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
14.  mgr inż. Michał GAJDA – Politechnika Warszawska
15.  dr hab. Paweł TECMER – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
16.  dr Piotr WOJTULEK – Uniwersytet Wrocławski
17.  dr hab. Ignacy ZALEWSKI – Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie
18.  dr Marcin ZWIERŻDŻYŃSKI – Akademia Górniczo-Hutnicza

 

Przewodniczący:

  Dr Piotr WOJTULEK
Specjalizacja
geologia ekonomiczna, prawo geologiczne i górnicze
Jednostka naukowa
Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wrocławski
E-mail
piotr.wojtulek@uwr.edu.pl

 

Wiceprzewodniczący:

Dr Diana DAJNOWICZ-PIESIECKA
Specjalizacja
prawo karne, kryminologia
Jednostka naukowa
Katedra Prawa Karnego i Kryminologii, Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku
E-mail
d.dajnowicz-piesiecka@uwb.edu.pl
Dr hab. inż. Justyna MOŻEJKO-CIESIELSKA
Specjalizacja
biotechnologia przemysłowa
Jednostka naukowa
Katedra Mikrobiologii i Mykologii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
E-mail
justyna.mozejko@uwm.edu.pl

 

Członkinie i Członkowie:

Dr Aleksandra MARKIEWICZ
Specjalizacja
biotechnologia medyczna
Jednostka naukowa
Katedra Biotechnologii Medycznej, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
E-mail
aleksandra.markiewicz@biotech.ug.edu.pl
Dr hab. Paweł TECMER
Specjalizacja
chemia kwantowa
Jednostka naukowa
Instytut Fizyki, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
E-mail
ptecmer@fizyka.umk.pl
Dr hab. inż. Justyna PŁOTKA-WASYLKA
Specjalizacja
chemia analityczna
Jednostka naukowa
Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
E-mail
juswasyl@pg.edu.pl
Dr hab. Mateusz HOŁDA
Specjalizacja
medycyna
Jednostka naukowa
Katedra Anatomii, Instytut Kardiologii, Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie
E-mail
mk.holda@uj.edu.pl
Sebastian Granica Dr hab. n. farm. Sebastian GRANICA
Specjalizacja
farmacja, farmakognozja, chemia związków pochodzenia naturalnego
Jednostka naukowa
Warszawski Uniwersytet Medyczny
E-mail
sgranica@wum.edu.pl
Dr inż. Ewa SELL-KUBIAK
Specjalizacja
genetyka i hodowla zwierząt, genetyka cech ilościowych, bioinformatyka
Jednostka naukowa
Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
E-mail
ewa.sell-kubiak@up.poznan.pl
Dr inż. Wojciech SAŁABUN 
Specjalizacja
systemy wspomagania decyzji, metody sztucznej inteligencji
Jednostka naukowa
Katedra Metod Sztucznej Inteligencji i Matematyki Stosowanej, Wydział Informatyki, Zachodniopomorski Uniwersytet technologiczny w Szczecinie
E-mail
wojciech.salabun@zut.edu.pl
Dr inż. Wioleta CHAJĘCKA-WIERZCHOWSKA
Specjalizacja
mikrobiologia żywności
Jednostka naukowa
Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności, Wydział Nauki o Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
E-mail
wioleta.chajecka@uwmm.edu.pl
mgr inż. Ewelina PABJAŃCZYK-WLAZŁO
Specjalizacja
TBA
Jednostka naukowa
Politechnika Łódzka
E-mail
TBA
Dr hab. Ignacy ZALEWSKI
Specjalizacja
sztuka muzyczna: kompozycja, instrumentacja, współczesne techniki kompozytorskie, historia muzyki polskiej
Jednostka naukowa
Katedra Kompozycji, Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
E-mail
ignacy.zalewski@chopin.edu.pl
Mgr Arkadiusz JASIŃSKI
Specjalizacja
psychologia, filozofia
Jednostka naukowa
Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Opolski
E-mail
arkadiusz.jasinski@uni.opole.pl
Dr Marcin ZWIERŻDŻYŃSKI
Specjalizacja
socjologia
Jednostka naukowa
Katedra Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej, Wydział Humanistyczny, Akademia Górniczo-Hutnicza
E-mail
marcinz@agh.edu.pl
Dr Michał KUŹ
Specjalizacja
politologia
Jednostka naukowa
Katedra Badań nad Polityką, Uczelnia Łazarskiego
E-mail
michal.kuz@lazarski.pl
Dr hab. Katarzyna JARZEMBSKA
Specjalizacja
chemia i fizyka ciała stałego
Jednostka naukowa
Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
E-mail
katarzyna.jarzembska@gmail.com
mgr inż.  Michał GAJDA
Specjalizacja
TBA
Jednostka naukowa
Politechnika Warszawska
E-mail
TBA