III posiedzenie RMN

W dniu wczorajszym odbyło się III posiedzenie Rady Młodych Naukowców VI kadencji, którego gośćmi byli Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosław Gowin oraz Podsekretarz stanu w MNiSW – Piotr Müller.

Najważniejszą częścią obrad była prezentacja najważniejszych punktów Uchwały Rady Młodych Naukowców nr VI/2 z dnia 15 maja 2018 r. dotyczących projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (projekt ustawy z dnia 26 marca 2018 r.), a następnie bardzo merytoryczna dyskusja z gośćmi na poniższe pięć grup tematycznych:

  • szkoły doktorskie;
  • procedura habilitacyjna;
  • młodzi naukowcy w organach uczelni i instytucjach przedstawicielskich w środowiskach szkolnictwa wyższego i nauki oraz organach pomocniczych ministra;
  • młodzi naukowcy jako pracownicy uczelni oraz
  • komercjalizacja wyników badań.

Napisano w Aktualności