Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

W dniach 07-09.06.2018 Przewodniczący Rady Młodych Naukowców dr hab. inż. Michał Niezabitowski uczestniczy w Posiedzeniu Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), którego gospodarzem jest Politechnika Koszalińska. Gościem posiedzenia był Podsekretarz stanu w MNiSW – Pan Piotr Müller. Tematami poruszanymi podczas obrad są m.in.:

  • ustawa 2.0 – co dalej?
  • sieci i inne formy ścisłej współpracy uczelni – perspektywa europejska i krajowa;
  • współpraca uczelni z partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego.

Napisano w Aktualności