Uchwały RMN z 2016

ByŻaneta Wolska

Uchwały RMN z 2016

uchwała nr 20 z 4 listopada 2016 r. w sprawie uwag RMN do projektu rozporządzenia MNiSW zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposoby podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych z dnia 6.19.2016 r. 

uchwała nr 19 z 2 listopada 2016 r. w sprawie uwag RMN do projektu ustawy o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki i niektórych innych ustaw z dnia 13.10.2016 r. 

uchwała nr 17 z  17 sierpnia 2016 r. w sprawie uwag RMN do projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki, ustawy o NCBiR oraz o NCN z dnia 22 lipca 2016 r. 

uchwała nr 16 z 11 sierpnia 2016 r. w sprawie uwag RMN do projektu rozporządzenia MNiSW z dnia 27 lipca 206 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

uchwała nr 14 z 29 czerwca 2016 r. w sprawie uwag RMN do projektu rozporządzenia MNiSW z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

uchwała  nr 15 z 2016 r. w sprawie przyznawania środków na zakup, wytworzenie lub rozbudowę aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą lub strategiczną infrastrukturę badawczą

uchwała nr 13 z 16 czerwca 2016 r. w sprawie stanowiska RMN na temat studiów doktoranckich

uchwała nr 12 z 1 czerwca 2016 r. w sprawie stanowiska RMN na temat postępowania o nadanie tytułu profesora

uchwała nr 11 z  1 czerwca 2016 r. w sprawie stanowiska RMN na temat przewodu doktorskiego, rozprawy doktorskiej oraz trybu uzyskiwania stopnia naukowego doktora

uchwała  nr 10 z 19 maja 2016 r. w sprawie stanowiska RMN do zmiany ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

uchwała  nr 9 z  20 kwietnia 2016 r. w sprawie uwag RMN do projektu nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

uchwała nr 8 z 7 kwietnia 2016 r. w sprawie definicji młodego naukowca w konkursach przeprowadzanych przez NCBiR

uchwała nr 7 z 4 kwietnia 2016 r. w sprawie uwag RMN do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej z dnia 4 marca 2016 r. 

uchwała nr 6 z 29 marca 2016 r. w sprawie stanowiska RMN na temat habilitacji

uchwała nr 5 z 29 marca 2016 r. w sprawie zmian o programie MNiSW „Mobilność Plus”

uchwała nr 4 z 21 stycznia 2016 r. w sprawie uwag RMN do projektu rozporządzenia MNiSW w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich z dnia 4 grudnia 2015 r. 

uchwała nr 3 z  19 stycznia 2016 r. w sprawie uwag RMN do zakresu danych wprowadzanych we wniosku o przyznanie stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca

 

 

About the author

Żaneta Wolska administrator