Czwarta konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki

W dniach 26-27 stycznia 2017 r. Rada Młodych Naukowców brała udział w kolejnej konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki. Tematem przewodnim były „Ścieżki kariery akademickiej i rozwój młodej kadry naukowej”. W debacie poruszano m.in. następujące kwestie: ścieżki kariery w różnych kulturach akademickich, ścieżki kariery i rozwój młodej kadry naukowej w kontekście Ustawy 2.0, system uprawnień do nadawania stopni naukowych i tytułu naukowego, rozwój młodych naukowców – studia doktoranckie i kariera po doktoracie. Na otwarciu Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin przedstawił wyzwania dla rozwoju kariery akademickiej. Z kolei Podsekretarz Stanu w MNiSW prof. Łukasz Szumowski przybliżył koncepcję tzw. dużego doktoratu. Gospodarzem konferencji był Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Napisano w Aktualności