Debata NKN FORUM „Szkoły doktorskie”

Dr Paweł Tecmer brał udział z ramienia RMN w debacie NKN FORUM „Szkoły doktorskie”, która odbyła się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniu 20 marca 2019 roku. W posiedzeniu brali udział przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, reprezentanci uczelni i instytutów badawczych z całego kraju oraz przedstawiciele Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Uczestnicy debaty analizowali proponowane modele szkół doktorskich w różnych ośrodkach naukowych, sposoby oraz kryteria ewaluacji oraz umiędzynarodowienie szkół doktorskich.
Napisano w Aktualności