Debata o kierunkach rozwoju nauki w Polsce

W dniu 16 marca 2016 r. w Warszawie odbyło się spotkanie zorganizowane wspólnie przez Akademię Młodych Uczonych PAN oraz Radę Młodych Naukowców pod tytułem „Młodzi w nauce. Debata o kierunkach rozwoju nauki w Polsce”.

W debacie wzięli udział przedstawiciele środowiska akademickiego i najważniejszych instytucji mających wpływ na kierunki rozwoju nauki w Polsce. Debata była wyjątkowym wydarzeniem również ze względu na fakt, że przy jej organizacji po raz pierwszy nawiązana została współpraca między najważniejszymi instytucjami reprezentującymi młodych naukowców w Polsce: Radą Młodych Naukowców, Akademią Młodych Uczonych, Akademią Młodych Uczonych i Artystów, Krajową Reprezentacją Doktorantów oraz Samorządem Doktorantów Polskiej Akademii Nauk.

Debatę otworzyło wystąpienie Prezesa Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzego Duszyńskiego. Uczestnikami spotkania byli między innymi przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: dr Piotr Dardziński, Podsekretarz Stanu w MNiSW i dr Andrzej Kurkiewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju.

Pierwszy z paneli debaty „Młodzi w nauce”, moderowany przez Przewodniczącego AMU dr hab. Jakuba Fichnę, prof. Umed, poświęcony był kwestiom kariery naukowej. W wystąpieniu otwarcia prezes PAN prof. Jerzy Duszyński poruszył kwestię osiągania doskonałości naukowej, co w jego opinii jest absolutną podstawą prawidłowego rozwoju kariery naukowej. Podkreślił także rolę uczestnictwa i powadzenia zespołów badawczych w kształtowaniu pozycji naukowej. Odniósł się także do warunków prowadzenia działalności badawczej i naukowej w Polsce oraz do zadań nowo powołanego przez Polską Akademię Nauk Biura Doskonałości Naukowej. W panelu głos zabrali między innymi dr Andrzej Kurkiewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju, prof. Tomasz Borecki, Zastępca Przewodniczącego Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, dr Łukasz Michalczyk, Wiceprzewodniczący Rady Młodych Naukowców i dr Magda Dubińska-Magiera z Akademii Młodych Uczonych i Artystów.

Sprawy wzrostu nakładów na naukę, roli państwa w budowie innowacyjnych rozwiązań oraz doskonalenia systemu grantowego oraz agencji finansujących badania omawiano w panelu moderowanym przez Przewodniczącego RMN dr Emanuela Kulczyckiego. Otwierając dyskusję dr Piotr Dardziński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwrócił uwagę na potrzebę organizacji spotkań tego typu i ocenił, że nie ma nic bardziej skutecznego niż robocze panele w kompetentnym gronie. Minister Dardziński w swoim wystąpieniu podkreślił, że ważne jest by „innowacja nie była modą, żeby innowacja stała się realnym systemem. Systemem w którym finansowanie badań, finansowanie nauki jest jednym z kluczowych elementów”. Prof. Elżbieta Frąckowiak, Wiceprezes PAN, w swojej wypowiedzi wskazała na nie zawsze właściwą dystrybucję środków przeznaczonych na naukę, co przy niewystarczającym poziomie finansowania tworzy nie najlepsze warunki rozwoju nauki i naukowców w Polsce. Odniosła się także do niewystarczającego wykorzystania powstałej w ostatnim czasie infrastruktury. Wśród zabierających głos w tym panelu znaleźli się także prof. Jerzy Kącki, Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, dr hab. Konrad Osajda, członek Akademii Młodych Uczonych i prof. Krzysztof Nowak, członek Rady Narodo-wego Centrum Nauki oraz reprezentujący Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych dr Dominik Antonowicz.

Organizatorów debaty: Radę Młodych Naukowców oraz Akademię Młodych Uczonych wspierały Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Polska Akademia Nauk oraz partnerzy: Akademia Młodych Uczonych i Artystów, Krajowa Reprezentacja Doktorantów i Samorząd Doktorantów PAN.

Debata została zarejestrowana, a nagrania dostępne są na stronie AMU (www.amu.pan.pl)

Oprac. Anna Bielec, Gabinet Prezesa PAN

 

Broszura z programem

 

Nagrania

Panel I: Kariera naukowa

Panel II: Finansowanie nauki i instytucji naukowych

Filmowe podsumowanie debaty (klip 2:09 min.):

Wypowiedzi Przewodniczącego Akademii Młodych Uczonych dr hab. Jakuba Fichny, prof. UMed, i Przewodniczącego Rady Młodych Naukowców dr Emanuela Kulczyckiego po spotkaniu

Napisano w Aktualności, Seminaria