Długoterminowe staże EMBO

W dniu 14 czerwca 2019 roku na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego odbyła się konferencja organizowana we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotycząca programów stypendialnych Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej (EMBO) i Europejskiej Konferencji Biologii Molekularnej (EMBC). Dr Aleksandra Markiewicz z ramienia RMN brał udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym uczestnictwa Polaków w długoterminowych stażach EMBO.

Napisano w Aktualności