Drugie posiedzenie RMN

W dniu 27 kwietnia 2018 w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się drugie posiedzenie Rady Młodych Naukowców. Głównym tematem obrad był temat szkół doktorskich oraz procedury habilitacji w kontekście projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Na posiedzeniu powołano skład pięciu zespołów roboczych, których głównym zadaniem jest identyfikowanie barier rozwoju kariery młodych naukowców i osób rozpoczynających karierę naukową w kontekście zmian wprowadzanych przez ustawę 2.0. Kolejne Posiedzenie zaplanowano na dzień 17 maja 2018.

Napisano w Aktualności