III Otwarte Posiedzenie Zarządu KRD 2018

W dniach 09-10.06.2018 odbyło się III Otwarte Posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów (KRD 2018) w Poznaniu. Dr Ewa Sell-Kubiak oraz mgr inż. Wojciech Sałabun brali udział w posiedzeniu jako członkowie RMN. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż Zarząd KRD bardzo ciepło wyraził się o szeregu zmian proponowanych w propozycjach poprawek RMN dotyczących młodych naukowców (w tym doktorantów). Poprawki te były tematem III posiedzenia RMN odbywającego się w dniu 17 maja, na którym gościli Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosław Gowin oraz Podsekretarz stanu w MNiSW – Piotr Müller. W trakcie posiedzenia Zarządu KRD, reprezentanci RMN aktywnie zabierali głos między innymi w dyskusji  na temat: „Szkoły doktorskie – szanse, zagrożenia i oczekiwania”. Drugiego dnia obrad kontynuowano dyskusję w sprawach dotyczących doktorantów i młodych naukowców.

Napisano w Aktualności