IV posiedzenie RMN

W dniu 05 czerwca 2018 w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się czwarte posiedzenie Rady Młodych Naukowców. Głównym tematem obrad były poprawki do projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Następnie przedstawiono i omówiono przyszłe kierunki działań w celu identyfikowania barier rozwoju kariery młodych naukowców i osób rozpoczynających karierę naukową. Kolejne Posiedzenie zaplanowano na dzień 04 lipca 2018.

Napisano w Aktualności