Karta dobrych praktyk w zatrudnianiu młodych naukowców

Rada Młodych Naukowców obserwuje, iż szeroko dyskutowanym problemem polskiego środowiska naukowego są nieprzejrzyste procesy rekrutacji na stanowiska badawcze, badawczo-dydaktyczne i dydaktyczne. Dostrzegając powagę problemu zainicjowaliśmy działania w celu poprawy tej sytuacji. Pierwszym ich efektem było opracowanie i publikacja uchwały Rady Młodych Naukowców nr VI/15 z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie rzetelnych konkursów w nauce. W uchwale tej przedstawiliśmy naszą perspektywę na problem nierzetelnych konkursów oraz krótki katalog nieuczciwych praktyk konkursowych.

Mamy świadomość, iż aktualna sytuacja w wielu przypadkach zniechęca młodych zdolnych ludzi do rozpoczynania kariery naukowej w Polsce. Uważamy, iż w trosce o jakość polskiej nauki, należy zatem pilnie wypracować odpowiednie rozwiązania. W tym celu przygotowaliśmy dokument Karta dobrych praktyk w zatrudnianiu młodych naukowców. Publikacja stanowi rzeczywiste odzwierciedlenie potrzeb młodych polskich naukowców w zakresie usprawniania procedur rekrutacji na stanowiska akademickie oraz wskazuje konkretne obszary, które wymagają zmian. Jego powstanie poprzedziły szeroko zakrojone konsultacje ze środowiskiem młodych uczonych w Polsce.

Żywimy nadzieję, iż przedkładana Państwu Karta dobrych praktyk posłuży polskim uczelniom do podnoszenia standardów w procesach zatrudniania pracowników naukowych, a także zainicjuje przyłączanie się tych uczelni do debaty na temat uczciwych konkursów w nauce.

 

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią dokumentu:

Karta dobrych praktyk w zatrudnianiu młodych naukowców

 

Napisano w Aktualności