Kolejna konferencja programowa NKN


W dniu wczorajszym nasi członkowie dr n. med. Karolina Czarnecka i dr inż. Michał Niezabitowski uczestniczyli w pierwszym dniu dwudniowej Konferencji Programowej Narodowego Kongresu Nauki pn. „Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego”, która odbywa się w Łodzi. Tego dnia mowa była m.in. o:

  • finansowaniu szkolnictwa wyższego w ujęciu międzynarodowym;
  • zasadach finansowania nauki i szkolnictwa wyższego ze środków publicznych, które tworzą bodźce motywujące instytucje sektora akademickiego do podejmowania określonych kierunków aktywności;
  • dotacji budżetowej: podstawowej – w obszarze działalności dydaktycznej oraz statutowej – na finansowanie działalności badawczej i sposobie jej podziału;
  • wskaźnikach, które powinny reprezentować jakość naukową, jak i dydaktyczną w algorytmie podziału dotacji;
  • stopniu w jakim działalność naukowa powinna być finansowana w trybie konkursowym, w postaci grantów badawczych, a w jakim (i na jakich zasadach) w oparciu o dotację podmiotową na działalność statutową.

Program dnia dzisiejszego można odnaleźć pod adresem: nkn.gov.pl/wp-content/uploads/2017/01/NKN-LODZ-Program_www.pdf

Na stronie nkn.gov.pl przeprowadzana jest transmisja online. Zachęcamy do oglądania na żywo.

Napisano w Aktualności