Konferencja „Ustawa 2.0 i co dalej?”

11 marca 2019 w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja pt. “Ustawa 2.0 i co dalej? Międzynarodowa konkurencyjność polskiej nauki, uczelni i naukowców w nadchodzącej dekadzie”. Z ramienia RMN uczestniczyli w niej: dr inż. Wioleta Chajęcka-Wierzchowska, dr hab. Sebastian Granica, dr Katarzyna Jarzembska i dr Paweł Tecmer. Konferencja ta była poświęcona przyszłym kierunkom reform, ocenie szans i zagrożeń wynikających z nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w zbliżającej się dekadzie. Tematami debaty były: Legislacja i zarządzanie na poziomie systemu szkolnictwa wyższego i nauki; Finansowanie i kariera naukowa na poziomie systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz Konkurencyjność a kierunki przyszłych zmian organizacyjnych i funkcjonowanie uczelni. W panelach dyskusyjnych zasiadali Minister Piotr Muller a także Przewodniczący i członkowie prezydium KRASP, Rektorzy uczelni wyższych w tym PW, UŚ, UJ, AGH, PG, SGH, UMK, UAM oraz przedstawiciele ERC, FNP, FRP, NCN.

Za jedną z największych zalet nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce uznano autonomiczność uczelni, możliwość rozwoju kadry badawczej oraz dążenia do wyłonienia kilku wiodących uczelni badawczych. Paneliści apelowali o zwiększenie finansowania na naukę w Polsce, zwracając uwagę na jej niską konkurencyjność w porównaniu do naszych zachodnich sąsiadów, a także na niewielką atrakcyjność polskich uczelni w kontekście przyciągania młodych zdolnych naukowców z zagranicy. Zwrócono uwagę na potrzebę zmian w postępowaniach konkursowych na uczelniach. Uczestnicy debaty dostrzegli także konieczność podnoszenia jakości prac doktorskich, a w dalszej kolejności odejście od habilitacji. Paneliści omówili również projekty wdrażania nowych statutów na swoich uczelniach.

 

Napisano w Aktualności