Lutowe posiedzenie KRPUT

W dniach 23-25.02.2017 r. przedstawiciel Rady Młodych Naukowców dr inż. Michał Niezabitowski uczestniczył w posiedzeniu Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Gospodarzem spotkania była Politechnika Wrocławska. Wśród zaproszonych gości była m.in. Pani dr hab. Teresa Czerwińska, Podsekretarz Stanu w MNiSW oraz mgr inż. Mariusz Zielonka, z-ca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów MNiSW, którzy m.in. prezentowali szczegółowo nowy algorytm podziału dotacji podstawowej. Pan prof. Andrzej R. Pach, Prorektor ds. Nauki AGH prezentował założenia i zasady nowej oceny jednostek naukowych natomiast dr inż. Kinga Kurowska (przedstawicielka RMN w kadencjach III-IV) przedstawiła propozycje badań z zakresu innowacyjnych form kształcenia oraz studenckiego ruchu naukowego. W czasie spotkania dyskutowano również projekt ustawy dotyczącej powołania Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

 

Napisano w Aktualności