Możliwość zatrudniania personelu pomocniczego w Sonacie Bis i Maestro

ByRMN

Możliwość zatrudniania personelu pomocniczego w Sonacie Bis i Maestro

Dzięki staraniom RMN wyrażonym w naszej Uchwale nr V/1 NCN wprowadziło możliwość etatowego zatrudniania pracowników personelu pomocniczego (np. pracowników naukowo-technicznych, menadżerów laboratorium) w ogłoszonych dziś edycjach programów Sonata Bis i Maestro.

Przy okazji przypominamy, że NCN przychylił się także do naszego postulatu o możliwość „wykupienia się” z części dydaktyki – najpierw w Sonacie, a teraz również w Sonacie Bis. Kierownicy tych grantów mogą zredukować swoje pensum dydaktyczne o połowę!

NCN-logo-slajd

About the author

RMN administrator