Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Dnia 11 maja 2018 r. przedstawicielki Rady Młodych Naukowców dr inż. Justyna Możejko-Ciesielska oraz dr inż. Wioleta Chajęcka-Wierzchowska  uczestniczyły w spotkaniu dotyczącym programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Przedstawiciele Agencji zaprezentowali obecną oraz przyszłą ofertę programów skierowanych do uczestników studiów doktoranckich oraz nauczycieli akademickich. Uczestnicy spotkania przyjęli z zainteresowaniem przedstawione propozycje programów mających na celu umiędzynarodowienie polskich uczelni i instytucji naukowych. Szczególnie interesujące okazały się propozycje programowe skierowane do młodych naukowców. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą NAWA.

Napisano w Aktualności