Nowy przewodniczący Rady NCN na obradach RMN

W marcowym posiedzeniu Rady Młodych Naukowców wziął udział prof. Janusz Janeczek – nowy przewodniczący Rady Narodowego Centrum Nauki. Dyskusja dotyczyła aktualnych i przyszłych konkursów NCN skierowanych do młodych naukowców. RMN przedstawiła nowemu przewodniczącemu Rady NCN postulaty zawarte w uchwale nr V/1 z 31 października 2015 r. (w sprawie uwag RMN do regulaminów konkursów grantowych organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki).

 

Napisano w Aktualności