Obrady Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

W dniach 01-03.06.2017 r. przedstawiciel Rady Młodych Naukowców dr hab. inż. Karol Fijałkowski uczestniczył w obradach Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Gospodarzem spotkania był Pan dr hab. inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka, prof. nadzw. AM, rektor Akademii Morskiej w Szczecinie.

W trakcie obrad dominowała tematyka związana z nadchodzącymi reformami szkolnictwa wyższego. Dyskutowano o proponowanych zmianach w trybie wyboru władz uczelni, zasadach podziału uczelni na różne typy, rozszerzeniu listy kategorii uczelni o kategorię B+ oraz o zmianie zasad finansowania nauki i szkolnictwa wyższego ze środków publicznych. W trakcie obrad Pan prof. Wiesław Trąmpczyński rektor Politechniki Świętokrzyskiej omówił sytuację uczelni „regionalnych” w świetle zmian proponowanych w Ustawie 2.0. W drugiej części obrad, Pani dr Alicja Adamczyk prezes Urzędu Patentowego RP zaprezentowała programy oraz instrumenty Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) dedykowane wyższym uczelniom technicznym. W Konferencji wziął również udział Pan prof. Bohdan Macukow, przewodniczący Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT), który omówił systemy i procesy uzyskiwania zagranicznych akredytacji i certyfikatów.

Napisano w Aktualności