Obrady w Szczecinie

W murach Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie odbyło 21. posiedzenie Rady Młodych Naukowców (20-21 kwietnia 2017 r.). W spotkaniu uczestniczył Rektor ZUT, dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw., Prorektor ds. Nauki ZUT, prof. dr hab. inż. Jacek Przepiórski oraz członek Rady Programowej Narodowego Kongresu Nauki, prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray. Przedmiotem obrad były ścieżki kariery młodych naukowców w Szczecinie i innych regionach północno-zachodniej Polski oraz bieżące reformy w nauce i szkolnictwie wyższym w Polsce. Ponadto dyskutowano nad rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Napisano w Aktualności