Oficjalna prezentacja założeń do Ustawy 2.0

Dnia 1 marca 2017 r. na Politechnice Warszawskiej odbyła się konferencja, podczas której oficjalnie zaprezentowano projekty założeń do nowej ustawy (tzw. Ustawy 2.0) przygotowane przez trzy zespoły ekspertów (zespół prof. H. Izdebskiego, zespół prof. M. Kwieka oraz zespół dr hab. A. Radwana). W spotkaniu uczestniczył m.in. wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, sekretarz stanu prof. Aleksander Bobko, podsekretarze stanu dr hab. Teresa Czerwińska, dr Piotr Dardziński, prof. Łukasz Szumowski, minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Rada Młodych Naukowców również wzięła udział w wydarzeniu. Końcowe założenia systemu szkolnictwa wyższego zostaną zaprezentowane w drugiej połowie września 2017 r. na Narodowym Kongresie Nauki w Krakowie.

O szczegółach konferencji można przeczytać na stronie MNiSW.

Projekty założeń wszystkich trzech zespołów są upublicznione:

Napisano w Aktualności