Szósta konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki

Członkowie Rady Młodych Naukowców uczestniczyli w kolejnej konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki – „Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia?”, Lublin, 29-30.03.2017 r. Na konferencji poruszano kwestie oddziaływania na ofertę edukacyjną przez politykę kontraktowania kierunków studiów. Rozważano wymagania wprowadzenia zmian w organizacji toku kształcenia (3+2+4 czy 4+[1]+4). Omawiano również problem poziomu kandydatów idących na studia oraz efekty pracy szkół średnich.

Napisano w Aktualności