Piąta konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki

Członkowie Rady Młodych Naukowców uczestniczą w kolejnej konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki. Omawiane są międzynarodowe trendy wspierania doskonałości naukowej oraz problemy związane z podnoszeniem kompetencji badawczych kadry naukowej, środowiskową infrastrukturą badawczą, otwartym dostępem do publikacji i wyników badań naukowych, a także oceną aktywności naukowej pracowników w kontekście oceny parametrycznej. Konferencję otworzył wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Organizatorem trwającej konferencji (23-24.02.2017 r.) jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wraz z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu.


Napisano w Aktualności