Pierwsze posiedzenie Rady Młodych Naukowców VI kadencji

W dniu wczorajszym Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin zainaugurował działalność Rady Młodych Naukowców VI kadencji. Rada jest ustawowym organem doradczym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do głównych zadań Rady należy: identyfikowanie barier rozwoju kariery młodych naukowców i osób rozpoczynających karierę naukową, przygotowywanie propozycji rozwiązań wspierających rozwój kariery młodych naukowców oraz promowanie rozwiązań i mechanizmów wspierających rozwój kariery młodych badaczy w Polsce.

Zachęcamy do śledzenia naszych działań i kontaktu w sprawach dot. młodych naukowców!

Napisano w Aktualności