Pierwsze posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Nauki VI kadencji

W dniu wczorajszym, tj. 20.01.2017 r. dwóch przedstawicieli Rady Młodych Naukowców – wiceprzewodniczący dr Łukasz Michalczyk oraz dr inż. Michał Niezabitowski – uczestniczyło w pierwszym posiedzeniu Uniwersyteckiej Komisji Nauki VI kadencji. Gospodarzem spotkania był Uniwersytet Warszawski, natomiast gośćmi byli:

  • dr hab. Teresa Czerwińska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Dyrektorem Departamentu Budżetu i Finansów – Jarosławem Oliwą oraz zastępcą dyrektora – Mariuszem Zielonką;
  • prof. Maciej Zabel – Przewodniczący Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych;
  • prof. Marek Kwiek – Dyrektor Centrum Studiów nad Polityką Publiczną UAM;
  • dr hab. Dominik Antonowicz – Pełnomocnik Rektora UMK ds. Organizacji i Ewaluacji Badań Naukowych.

W czasie spotkania poruszano kwestie finansowania nauki i szkolnictwa wyższego w roku 2017, kategoryzacji jednostek naukowych w roku 2017 oraz projektu założeń do ustawy o szkolnictwie wyższym.

Napisano w Aktualności