Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

Dnia 24 kwietnia 2019 roku dr Katarzyna Jarzembska reprezentowała Radę Młodych Naukowców podczas posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Posiedzenie komisji sejmowej było poświęcone efektom działalności Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, które rzeczowo przedstawił dyrektor Łukasz Wojdyga. Szczególnie ciekawym aspektem późniejszej dyskusji było zapewnienie, że prowadzone są obecnie rozmowy na temat współpracy NAWA i NCNu czy NCBiRu, w celu łączonego finansowania programów powrotowych, a być może, w dalszej perspektywie, również i wyjazdowych.

Napisano w Aktualności