Posiedzenie Podkomisji ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dnia 11 kwietnia 2019 roku dr inż. Justyna Możejko-Ciesielska oraz dr Piotr Wojtulek uczestniczyli w posiedzeniu Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego. Podczas spotkania rozpatrywano Informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli realizacji przez uczelnie akademickie i zawodowe obowiązku stworzenia studentom i doktorantom z niepełnosprawnością warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych.
Napisano w Aktualności