Posiedzenie UKN w Warszawie

W dniu wczorajszym przedstawiciele Rady Młodych Naukowców dr inż. Justyna Możejko-Ciesielska oraz dr inż. Michał Niezabitowski uczestniczyli w posiedzeniu Uniwersyteckiej Komisji Nauki (UKN ukn.uw.edu.pl). Podczas spotkania na Uniwersytecie Warszawskim Pan prof. dr hab. Marek Górski, Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Szczecińskiego przedstawił i bardzo szczegółowo omówił założenia projektów Ustawy 2.0 w podziale na:

  • Zakładane cele reformy
  • Sposób i warunki realizacji reformy
  • Ustrój szkolnictwa wyższego
  • Kategoryzacja szkół wyższych
  • Zarządzanie szkołami wyższymi
  • Wewnętrzna struktura szkoły
  • System oceny jakości działania szkół wyższych
  • Finansowanie i mienie szkół wyższych
  • Studia, studenci, doktoranci
  • Pracownicy. Model kariery naukowej

Z prezentacją można się zapoznać pod adresem http://ukn.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/175/2017/03/ustawa-2.0.pdf

Napisano w Aktualności