Program Lider – zwiększone finansowanie

84 761 494,30 zł wyniosła suma dofinansowania programu Lider Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. To o 25 mln więcej, niż w poprzednich edycjach, co przekłada się na wyższą liczbę projektów B+R prowadzonych przez młodych naukowców w Polsce i wyższe ich finansowanie. Cieszymy się, bo alokacja finansowa Lidera zwiększyła się dzięki postulatom naszej Rady (uchwała RMN nr 11/2019). Liczymy, że w kolejnych edycjach Lidera NCBiR utrzyma docelową alokację na poziomie 100 mln zł, co pozwoli na jeszcze liczniejszy udział młodych badaczy w tym programie

Napisano w Aktualności