Rada Młodych Naukowców w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Warszawski Uniwersytet Medyczny był miejscem 22. posiedzenia Rady Młodych Naukowców V kadencji. W obradach (dnia 23 czerwca 2017 r.) uczestniczyła Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii – prof. Jadwiga Turło. Dyskutowano przed wszystkim nad ścieżkami kariery młodych naukowców w nowym systemie awansów przygotowywanym w ramach Ustawy 2.0, nad miejscem uniwersytetów medycznych w świetle Ustawy 2.0 (uczelnia naukowa, naukowo-dydaktyczna, zawodowa czy konsolidacja) oraz na temat bieżących projektów ustaw i rozporządzeń przedstawionych do konsultacji przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Napisano w Aktualności