RMN popiera KRD w sprawie zasad punktowania doktorantów

Rada Młodych Naukowców popiera stanowisko Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 3 września 2019 r. w sprawie zasad punktowania osiągnięć uczestników studiów III stopnia do celów stypendialnych w związku ze sporządzeniem nowego wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Więcej szczegółów w oficjalnym liście: Poparcie KRD

Napisano w Aktualności