Seminarium 19 – Warszawa

28 kwietnia 2014 roku, o godz. 11:00 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbędzie się 19-ste seminarium szkoleniowo-dyskusyjne pn. Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce organizowane przez Radę Młodych Naukowców wraz z Krajową Reprezentacją Doktorantów.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Auditorium Maximum (Aula Schumana)

ul. Wóycickiego 1/3 Warszawie

Seminarium nr 19 - Warszawa

Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce to cykl spotkań z młodymi uczonymi realizowany z inicjatywy Rady Młodych Naukowców, przy wsparciu Krajowej Reprezentacji Doktorantów, przy współpracy z Narodowym Centrum Nauki, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE oraz Stowarzyszeniem TOP 500 Innovators pod patronatem honorowym Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej. Celem spotkań jest obok zaprezentowania przez przedstawicieli MNiSW, NCN, NCBR oraz KPK aktualnie oferowanych programów, ale także zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane przez wnioskodawców błędy. Duża część sesji będzie poświęcona na dyskusję uczestników z Gośćmi oraz wymianę własnych doświadczeń.

Napisano w Aktualności, Seminaria