Seminarium nr 13 – Bydgoszcz

Seminarium nr 13 – Bydgoszcz

W środę, dnia 27 listopada 2013 roku, w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyło się 13-ste seminarium szkoleniowo – dyskusyjne pt. Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce organizowane przez Radę Młodych Naukowców. W spotkaniu wziął udział osobiście m.in. rektor UKW prof. Janusz Ostoja-Zagórski oraz przewodniczący Rady NCN, prof. Michał Karoński.

W imieniu gospodarzy, prorektor prof. Sławomir Kaczmarek przywitał prelegentów i młodych uczonych. W spotkaniu wzięło udział ponad 200 młodych uczonych z bydgoskich uczelni wyższych, placówek naukowych i badawczych. W imieniu Rady Młodych Naukowców, jako organizatorów spotkania, dr Maria Mosor przypomniała, ze celem seminarium jest przybliżenie młodym badaczom informacji jak skutecznie aplikować o fundusze na badania.
W pierwszej części spotkania oferty grantów i stypendiów skierowanych do młodych uczonych przedstawili: Prof. dr hab. Michał Karoński – Przewodniczący Rady Narodowego Centrum oraz Anna Koržinek z Departamentu Instrumentów Polityki Naukowej MNiSW. Prof. Karoński podkreślił, że NCN przeznacz na projekty dla młodych 20 proc ustawowego budżetu i wciąż poszerza swą ofertę. Jednocześnie zwrócił uwagę, że znaczna część wniosków odpada z przyczyn formalnych, dlatego tez wnioski, które zdobywają finansowanie poza interesującym projektem muszą być rzetelnie przygotowane. Pani Anna Koržinek, przedstawiła ofertę programów ministerialnych dedykowanych młodym uczonym lub próbującym stawiać pierwsze kroki w pracy naukowej już na etapie bycia studentem.
W dalszej części spotkania oferty grantów i stypendiów skierowanych do młodych uczonych przedstawili: Pani Renata Downar-Zapolska (Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. PR UE), mgr Yvonne Belczyk-Kohl (DAAD) oraz przedstawiciel TOP500 – dr inz. Dariusz Pańka.
Seminarium zakończyło się prezentacją i wymianą doświadczeń młodych uczonych będących laureatami programów NCN, MNiSW oraz FNP.
Cykl seminariów Rady Młodych Naukowców jest organizowany przy współpracy z Narodowym Centrum Nauki, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Stowarzyszeniem TOP500 Innovators.
Spotkania mają na celu przybliżenie zasad przygotowywania wniosków o granty badawcze, a także wskazać potencjalnym wnioskodawcom najczęściej popełniane błędy w trakcie procedury aplikacyjnej.Centrum Badań i Rozwoju oraz Stowarzyszeniem TOP 500 Innovators.

Napisano w Aktualności, Seminaria