Seminarium nr 14 – Toruń

We wtorek, dnia 3 grudnia 2013 roku, w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyło się 14-ste seminarium szkoleniowo – dyskusyjne pt. Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce organizowane przez Radę Młodych Naukowców. W spotkaniu wziął udział prorektor UMK ds. Badań Naukowych i Informatyzacji, Prof. dr hab. Włodzisław Duch, oraz przedstawiciele MNiSW, NCN, RPK.

W imieniu gospodarzy, Prorektor Prof. dr hab. Włodzisław Duch przywitał prelegentów i młodych uczonych. W spotkaniu wzięło udział ponad 80 młodych uczonych z Uniwersytetu  Mikołaja Kopernika w Toruniu, placówek naukowych i badawczych. Spotkanie prowadzili dr Karolina H. Czarnecka  reprezentująca Radę Młodych Naukowców – organizatorów seminarium oraz Pan dr Dariusz Karaś  przedstawiciel ze strony Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ekspert w zakresie finansowania badań naukowych z funduszy europejskich.  Na początku spotkania dr Czarnecka przypomniała iż celem cyklu seminariów jest przybliżenie młodym badaczom informacji jak skutecznie aplikować o fundusze na badania oraz opowiedziała o głównych działania podejmowanych przez RMN, a dr Karaś przedstawił prelegentów z Instytucji grantowych i pomocowych.  W pierwszej części spotkania oferty grantów i stypendiów skierowanych do młodych uczonych przedstawili: Pani Orieta Kurkowska z Departamentu Instrumentów Polityki Naukowej (DPN) – Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiła ofertę programów ministerialnych (grantach, stypendiach, nagrodach i stażach) dedykowanych młodym uczonym lub próbującym stawiać pierwsze kroki w pracy naukowej już na etapie bycia studentem. Opowiedziała również o najczęściej popełnianych błędach przy składaniu aplikacji grantowych które uniemożliwiają ubieganie się o finansowanie. Kolejnym prelegentem była  Pani dr Weronika Bieniasz – Koordynator Dyscyplin w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych z Narodowego Centrum Nauki, która opowiedziała o projektach adresowanych do młodych naukowców, przedstawiła najistotniejsze pomyłki popełniane podczas wypełniania wniosków w systemie OSF. Zwróciła uwagę również na to, czym powinni kierować się młodzi naukowcy zarówno podczas wybierania projektu,o który się ubiegają jak i przy jego planowaniu.  Następnym prelegentem była Pani Natalia Proń-Nowak z Działu Międzynarodowych Projektów Badawczych UMK – partnera Regionalnego Przedstawicielstwa KPK, która opowiadała o projektach międzynarodowych, współfinansowanych i nowych możliwościach zawiązanych z nową perspektywą finansowania Horyzont 2020. W drugiej części spotkania zaprezentowali się laureaci konkursów grantowych – związani z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika: laureaci grantów Sonata (NCN) dr Piotr Masłowski, Preludium (NCN) mgr Monika Adamów,  LIDER (NCBiR) dr Iwona Gorczyńska oraz laureatka projektu stażowo-szkoleniowego TOP500 (MNISW) dr Anna Szkulmowska.

 

 

 

Napisano w Aktualności, Seminaria