Seminarium nr 16 – Poznań

26 marca 2014 roku, o godz. 11:00 w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się 16-ste seminarium szkoleniowo-dyskusyjne pn. Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce i Dzień Doktoranta organizowane przez Radę Młodych Naukowców.

Uniwersytet im. Adama Mickiewiczaw Poznaniu
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
ul. Umultowska 89a, Poznań

Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce to cykl spotkań z młodymi uczonymi realizowany z inicjatywy Rady Młodych Naukowców, przy współpracy z Narodowym Centrum Nauki, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE oraz Stowarzyszeniem TOP 500 Innovators pod patronatem honorowym Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej. Celem spotkań jest obok zaprezentowania przez przedstawicieli MNiSW, NCN, NCBR oraz KPK aktualnie oferowanych programów, ale także zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane przez wnioskodawców błędy. Duża część sesji będzie poświęcona na dyskusję uczestników z Gośćmi oraz wymianę własnych doświadczeń.

Zobacz nagranie z seminarium zrealizowane przez Studio Filmowe UAM.

Część I – http://usf.amu.edu.pl/filmoteka/zapisy-filmowe/mechanizmy-finansowania-bada-m-odych-naukowc-w-w-polsce-cz-i
Część II – http://usf.amu.edu.pl/filmoteka/zapisy-filmowe/mechanizmy-finansowania-bada-m-odych-naukowc-w-w-polsce-cz-ii

 

 

Napisano w Aktualności, Seminaria