Seminarium w Bydgoszczy

Seminarium nr 13 – Bydgoszcz

Rada Młodych Naukowców zaprasza serdecznie na Seminarium szkoleniowo – dyskusyjnych pt. Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce, które odbędzie się w środę 27 listopada 2013 r. o godz. 11:00 w Bibliotece Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W spotkaniu weźmie udział Przewodniczący Rady NCN Prof. Michał Karoński.

Seminaria Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce to cykl spotkań z młodymi uczonymi realizowany z inicjatywy Rady Młodych Naukowców, przy współpracy z Narodowym Centrum Nauki, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Krajowym Punktem Kontaktowym oraz Stowarzyszeniem TOP500

Patronat honorowy objęła Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka.

Celem spotkań jest zaprezentowanie przez przedstawicieli MNiSW, NCN, NCBR, KPK i TOP500 aktualnie oferowanych programów oraz zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane przez wnioskodawców błędy. Seminarium umożliwia dyskusję uczestników z Gośćmi oraz wymianę doświadczeń.

Więcej informacji: http://www.ukw.edu.pl/strona/aktualnosci/aktualnosci/17771/rada_mlodych_naukowcow

Napisano w Aktualności, Seminaria