Spotkanie Prezydium RMN z Premierem RP i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wyższego

Prezydium Rady Młodych Naukowców 19 lipca br. wzięło udział w spotkaniu z Premierem RP Donaldem Tuskiem oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Barbarą Kudrycką.

Tego dnia Prezydium RMN odbyło również spotkanie z przewodniczącym (prof. Wiesław Banyś) oraz wiceprzewodniczącym (prof. Stanisław Bielecki) Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, na którym przedyskutowano uwagi Rady Młodych Naukowców do projektu ustawy o zasadach finansowania nauki, w tym głównie zastanawiano się nad definicją młodego naukowca.

Spotkanie rządu z przedstawicielami wiodących gremiów naukowych i konferencji rektorów, odbyło się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Premier Donald Tusk przypomniał ogromny zakres inwestycji i środków zainwestowanych w polską naukę, szczególnie w infrastrukturę, biblioteki, laboratoria, sprzęt. Odniósł się także do przyjętej przez rząd nowelizacji ustawy Prawo zamówinień publicznych, które ułatwi naukowcom prowadzenie badań naukowych. Premier nawiązał także do cięć budżetowych. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiła zakres zmian planowanych w ramach nowelizacji budżetu. Jednocześnie zapewniła, że projekt dotyczący podniesienia płac dla pracowników naukowych będzie kontynuowany. Minister Barbara Kudrycka podkreśliła, że zmiany w budżecie nie wpłyną na wysokość dotacji oraz środków na pomoc materialną dla studentów i doktorantów przekazywanych uczelniom.

W trakcie spotkania przedstawiciele środowiska naukowego zwracali uwagę na konieczność działania według określonej strategii rozwoju szkonictwa wyższego. Wyrazili również zrozumienie dla konieczności zmian w budżecie państwa. Przewodniczący Rady Młodych Naukowców podkreślił konieczność zmian definicji młodego naukowca oraz wyłączenia czasu odbywania urlopów macierzyńskich, ojcowskich etc.

IMG-20130719-01005

Prezydium RMN

zdjęcie 1

Prof. Wiesław Banyś (Przewodniczący KRASP), Prof. Stanisław Bielecki (Wiceprzewodniczący KRASP), Prezydium RMN

Napisano w Aktualności