Spotkanie Uniwersyteckiej Komisji Nauki

Podczas dwunastego spotkania Uniwersyteckiej Komisji Nauki w V kadencji członkowie Rady Młodych Naukowców dr inż. Michał Niezabitowski i dr Karolina Czarnecka przedstawili uchwały Rady dotyczące ścieżek kariery naukowej. Posiedzenie odbyło się w dniach 25–27 listopada 2016 r. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Po posiedzeniu, dnia 5 grudnia 2016 r. Komisja przedstawiła swoje stanowisko odnosząc się do projektu nowelizacji ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (projekt z dnia 13 października 2016 r.), w zakresie wprowadzenia do art. 21a przepisów ustępu 5-7. Dokument jest dostępny w formacie PDF.

Napisano w Aktualności