Stypendia w ramach programu Erasmus+ bez podatku

Minister Rozwoju i Finansów podpisał rozporządzenie ws. zaniechania poboru podatku od stypendystów programu Erasmus+. Jak podaje MNiSW,

Rozporządzenie zwalnia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wszystkie stypendia osób wyjeżdżających w ramach programu Erasmus+. Dotyczy to zarówno szkolnictwa wyższego, jak i oświaty – studenci, kadra akademicka, ale również uczniowie, którzy w okresie między 1 stycznia 2017 roku a 31 grudnia 2018 roku będą przebywać na Erasmusie, nie zapłacą podatku od stypendium.

Decyzja ministra jest zgodna z postulatem Rady Młodych Naukowców wyrażonym w uchwale nr V/18 z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Napisano w Aktualności