Stypendium MNiSW: nabór wniosków rozpoczęty

Nabór wniosków o stypendium Ministra dla wybitnych młodych naukowców właśnie się rozpoczął! Cieszymy się, że w nowej edycji zasady naboru będą przyjaźniejsze dla wnioskodawców dzięki nowelizacji rozporządzenia w tej sprawie. Rada Młodych Naukowców jako pierwsze gremium zwróciła uwagę na potrzebę uproszczenia postępowania stypendialnego, dzięki czemu usunięty został m.in. wymóg dostarczania przez młodych naukowców zaświadczeń od współautorów prac naukowych. Ponadto, w ślad za naszymi postulatami z kryteriów stypendialnych zniknął indeks Hirscha, 4-letni okres wykazywania osiągnięć oraz zagraniczne zgłoszenie patentowe (liczy się tylko uzyskanie patentu). Na wyższą jakość składanych wniosków z pewnością wpłynie także wymóg podania przynajmniej 3 prac naukowych, co warunkuje rozpoznanie wniosku. Trzymamy kciuki za wnioskodawców w tej edycji!

Napisano w Aktualności