Trzecia konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki

Reprezentant Rady Młodych Naukowców dr Daniel Strub uczestniczył w trzeciej konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki, która odbyła się we Wrocławiu w dniach 8-9 grudnia 2016 r. Tym razem konferencja ogniskowała się wokół współpracy nauki z gospodarką i administracją dla rozwoju innowacyjności. Wiele uwagi poświęcono omówieniu koncepcji stworzenia Narodowego Instytutu Technologicznego, roli Centrów Transferu Technologii i Spółek Celowych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych oraz instytutom badawczym jako miejsc współpracy nauki i przemysłu w zakresie tworzenia i wdrażania innowacji. Konferencję, której organizatorem było MNiSW oraz Politechnika Wrocławska, otworzył wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. W obradach uczestniczył m.in. podsekretarz stanu w MNiSW Piotr Dardziński.

Napisano w Aktualności