Uchwała Rady Młodych Naukowców w sprawie zniżek

Rada Młodych Naukowców zajęła stanowisko w sprawie zmiany w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, zgodnie z którą ulgi ustawowe będą obowiązywać tylko w przewozach o charakterze użyteczności publicznej. Pełny tekst stanowiska dostępny jest w formacie PDF

 

Napisano w Aktualności