Uchwała RMN nr 1/2018

Rada Młodych Naukowców przyjęła uchwałę nr 1/2018 z dnia 18 listopada 2018 r. dotyczącą projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców

Napisano w Aktualności