Uchwała RMN nr 12/2020

Rada Młodych Naukowców przyjęła uchwałę nr 12/2020 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie barier związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców podejmujących studia, naukę w szkołach doktorskich oraz zatrudnienie w polskich jednostkach naukowych. Zapraszamy do zapoznania się z treścią uchwały:

Napisano w Aktualności