Uchwała RMN nr 13/2019

Rada Młodych Naukowców przyjęła uchwałę nr 13/2019 z dnia 18 października br. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców. Zapraszamy do zapoznania się z treścią uchwały:

Napisano w Aktualności