Uchwała RMN nr VI/2

Z przyjemnością informujemy, że Rada Młodych Naukowców podjęła uchwałę dotyczącą projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W dokumencie zwracamy uwagę na newralgiczne dla młodych badaczy regulacje, które w naszej ocenie wymagają weryfikacji i podjęcia próby wypracowania bardziej satysfakcjonujących rozwiązań. Uchwała dotyczy 5 bloków tematycznych:

– szkoły doktorskie;
– procedura habilitacyjna;
– młodzi naukowcy w organach uczelni, instytucjach przedstawicielskich w środowiskach szkolnictwa wyższego i nauki oraz organach pomocniczych ministra;
– młodzi naukowcy jako pracownicy uczelni;
– komercjalizacja wyników badań.

Rada Młodych Naukowców żywi nadzieję, że opinie wyrażone w naszej uchwale przyczynią się do podniesienia poziomu polskiego szkolnictwa wyższego oraz nauki. Zachęcamy do zapoznania się z liczącym 33 strony dokumentem: Uchwała nr VI/2 z dnia 15 maja 2018

Napisano w Aktualności