Uchwała RMN nr 9/2019

Rada Młodych Naukowców przyjęła uchwałę nr 9/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. dotycząca zmian w zasadach przeprowadzania
ewaluacji jakości działalności naukowej. Zapraszamy do zapoznania się z treścią uchwały:

Napisano w Aktualności