Uchwała w sprawie uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym

Uchwała Rady Młodych Naukowców nr 6/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie uwag RMN do projektu z dnia 16 lipca 2013 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Zapraszamy do zapoznania się z uchwałą Rady Młodych Naukowców w sprawie uwag do nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Uchwała nr 6

Napisano w Aktualności