Uchwała w sprawie uwag do regulaminu konkursu MNiSW „Iuventus Plus”

Uchwała RMN nr 7/2013 z dnia 22 września 2013 r. w sprawie uwag RMN do regulaminu konkursu MNiSW „Iuventus Plus”

Zapraszamy do zapoznania się z uchwałą Rady Młodych Naukowców w sprawie uwag RMN do regulaminu konkursu MNiSW „Iuventus Plus”.

Uchwała nr 7

Napisano w Aktualności