Uchwały RMN 2019

ByŻaneta Wolska

Uchwały RMN 2019

Uchwała nr 15/2019 w sprawie propozycji zmiany w programie PRELUDIUM BIS realizowanego przez NCN

Uchwała Nr 14/2019 w sprawie propozycji zmian w związku z potrzebą podniesienia krajowych wskaźników sukcesu w aplikacjach o projekty finansowane przez instytucje Unii Europejskiej

Uchwała nr 12/2019 w sprawie propozycji programu stypendialnego NAWA dla doktorantów, pracowników badawczo-technicznych oraz nauczycieli akademickich będących rodzicami

Uchwała nr 11/2019 dotycząca programu LIDER organizowanego przez NCBiR

Uchwała nr 10/2019 uzupełniająca uchwałę nr 8/2019 dotyczącą naboru wniosków w konkursie stypendia MNiSW dla wybitnych młodych naukowców

Uchwała nr 9/2019 dotycząca zmian w zasadach przeprowadzania ewaluacji jakości działalności naukowej

Uchwała nr 8 2019 dotycząca naboru wniosków w konkursie na stypendia MNiSW dla wybitnych młodych naukowców

Uchwała nr 7/2019 dotycząca środków na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców

Uchwała nr 6/2019 w sprawie Karty dobrych praktyk w zatrudnianiu młodych naukowców

Uchwała nr 5/2019 dotycząca wdrażania przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Uchwała nr 4/2019 w sprawie propozycji NIK dotyczącej zawieszenia obowiązkowej matury z matematyki

uchwała nr 3/2019 dotycząca promocji działań Europejskiej Konferencji Biologii Molekularnej oraz Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej

Uchwała nr 2/2019 w sprawie projektu ustawy -Prawo zamówień publicznych z dnia 21 stycznia 2019

 

About the author

Żaneta Wolska administrator